Trainingen en cursussen

Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden bij Sil op school. U kunt kiezen voor een korte kennismaking, of juist voor een uitgebreide training die eventueel leidt tot VVE-certificering.

Doelgroepen
We maken onderscheid tussen verschillende groepen: gecertificeerde leerkrachten die al met Ik & Ko of Ko–totaal hebben gewerkt, leerkrachten die gecertificeerd zijn voor een ander VVE-programma en tenslotte leerkrachten die nog niet gecertificeerd zijn voor een VVE-programma, maar dat wel willen.

Trainingen Sil op school
We bieden drie trainingen aan.

KENNISMAKINGSWORKSHOP SIL OP SCHOOL
Wilt u weten of Sil op school voor uw school het juiste programma is, dan is deze workshop een goede manier om een weloverwogen keuze te maken. In deze bijeenkomst van 2 uur krijgt u informatie over het programma en over de scholingsmogelijkheden en is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2.

  
BASISTRAINING AAN DE SLAG MET SIL OP SCHOOL
In de basistraining wordt u in vier modules geïnformeerd over de inhoud en organisatie van het programma. Ook gaan we in op de leerkrachtvaardigheden en uw eigen groepsplan. De basistraining is bedoeld voor VVE-gecertificeerde leerkrachten (Ko-totaal of ander erkend VVE-programma), en voor leerkrachten die niet opgaan voor VVE-certificering.


TRAINING SIL OP SCHOOL OP MAAT
Deze training is voor leerkrachten voor wie VVE nieuw is en die opgaan voor VVE-certificering. Vooraf wordt een inventarisatie gemaakt van aandachtspunten door middel van een Quickscan. Deze is gebaseerd op de indicatoren en criteria uit het toezichtskader van de Inspectie van Onderwijs: Pedagogisch klimaat, educatief handelen, VVE programma, ouderbeleid en doorgaande lijn. 

Er zijn verschillende modules mogelijk:

 • De modules van de Basistraining bieden wij u ook op maat aan
 • Een rijke speel- en leeromgeving, spelen in hoeken     
 • Stimuleren sociale vaardigheden en zelfstandigheid     
 • Spelend leren en spel verrijken
 • Didactisch lesmodel      
 • Leerlijnen en didactiek       
 • Taalonderwijs: woordenschatdidactiek,  pijlers taalonderwijs, interactief voorlezen        
 • Het volgen van de ontwikkeling en het afstemmen van de activiteiten op de ontwikkeling 
 • Leerlijnen en didactiek       
 • Hanteren handpoppen Sil en Lis     
 • Ouderparticipatie

Alle informatie op een rij over deze 3 trainingen (PDF)
 

Leerkracht over Sil op school:

Het is een volledige gestructureerde methode die mogelijkheden geeft voor eigen invulling. Er is een duidelijke lijn in de (SLO) doelen die je aanbiedt. Of je dat doet met de activiteiten of op een andere manier kies je zelf.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over (VVE-)trainingen contact op met Susanne de Kruif s.dekruif@cedgroep.nl.