Prijzen & licenties

Registreer voor een gratis proeflicentie
Vul rechts het formulier in, om u vrijblijvend te registreren voor een proeflicentie van twee maanden op Sil op school. Na het registeren ontvangt u per mail inlogcodes voor het besloten gedeelte van deze website.

Een betaalde licentie aanvragen
Wilt u voortaan met Sil op school gaan werken? Neem dan een jaarlicentie. Deze kunt u afsluiten via licenties@cedgroep.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw adresgegevens.

Bij het aanvragen van een (proef)licentie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Met een licentie heeft u online o.a. beschikking over:

 • een compleet archief met een groot aantal uitgewerkte thema's, 20 activiteiten per thema
 • drie nieuwe thema's per schooljaar
 • een algemene handleiding
 • woordkaarten bij ieder thema
 • een digitaal prentenboek bij ieder thema
 • werkbladen bij de thema's
 • een ouderbrief bij ieder thema
 • algemene materialen, zoals hoekkaarten, planbordkaarten en naamkaartjes
 • een poppenset Sil en Lis per licentiehouder

Daarnaast kunt u deze producten in de webwinkel bestellen:

 • Poppen Sil en Lis (ook onderdeel van de licentie)
 • Materialendoos (hoekkaarten, activiteitenkaartjes, dagritmekaarten, weekkaarten, seizoenskaarten, woordkaarten die horen bij de 6 thema's)
 • Themamap (6 thema's)
 • Prentenboeken (pakket 6 boeken, aansluitend bij thema's in de themamap,  ook los te bestellen)
 • Startpakket (bestaande uit Materialendoos, Themamap en Prentenboekenpakket). 

 

Een betaalde licentie is een doorlopende licentie. Voordat de licentie wordt gecontinueerd, ontvangt u een bericht. U kunt op dat moment kiezen om de licentie door te laten lopen, of op te zeggen.

Heeft u vragen over uw licentie, neem dan contact op via licenties@cedgroep.nl
Bij een betaalde licentie krijgt u eenmalig één poppenset van Sil en Lis. Heeft u een extra poppenset nodig, dan kunt u deze bestellen via de webwinkel van de CED-Groep. Een extra poppenset kost € 59,95.

Het leerlingaantal opgeven
Bij het invullen van de gegevens vragen we u om het totaal aantal leerlingen van uw schoollocatie op te geven. Dit is relevant indien u later besluit een betaalde licentie te nemen. De prijs wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal leerlingen. Bij de prijsstelling hebben we er rekening mee gehouden dat slechts een beperkt aantal leerlingen gebruik maakt van Sil op school. We vragen u om het totaal aantal leerlingen op te geven, omdat dit makkelijker te controleren is.

Prijzen per 1 januari 2018

Totaal aantal leerlingen
op de locatie: 
                           
1-100   € 295,-
101-500  € 395,-
501 of meer  € 495,-

*Alle prijzen zijn incl. 21% btw

 

Schoolgegevens:
*

Een licentie geldt per locatie. Vul hieronder de betreffende locatie in als uw school bestaat uit meerdere locaties.
Vul hieronder het totaal aantal leerlingen op uw schoollocatie in. Kijk links op de pagina voor een toelichting.
Bezoekadres:
*
*
*
*
*
 
Factuuradres: (alleen invullen indien afwijkend)
*
 
Gegevens contactpersoon:
*
*
*
*

Gewenste gebruikersnaam:
De gebruikersnaam is de naam waarmee u inlogt op de website. Indien u van plan bent met meerdere personen/collega´s in te loggen met deze gebruikernaam is het verstandig hiervoor bijvoorbeeld de schoolnaam te gebruiken. De gebruikersnaam dient te bestaan uit minimaal 5 karakters.
*

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord met deze voorwaarden.

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht