Over Sil op school

 Sil op school is …

 • de meest inspirerende kleutermethode voor alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs
 • een online aangeboden, complete methode die opbrengstgericht werkt aan de nieuwste SLO-doelen
 • een volwaardig VVE-programma dat aandacht besteedt aan alle vier ontwikkelingsgebieden (erkenning aangevraagd bij NJi)
 • gemaakt voor leerkrachten die met plezier willen werken aan betekenisvolle en afwisselende activiteiten die ze op hun eigen groep af kunnen stemmen. 

Waaraan herkent u Sil op school? Sil op school …

 • laat kleuters spelenderwijs leren
 • bevat leuke materialen, zoals een digitaal prentenboek bij ieder thema, woordkaarten, dagritmekaarten, naamkaartjes van Sil, een handleiding, beschrijvingen van activiteiten én de vrolijke poppen Sil en Lis
 • maakt acht aansprekende thema’s per schooljaar die inspelen op de (kleuter)actualiteit
 • geeft u veel vrijheid doordat u kunt kiezen uit een uitgebreid archief van meer dan 16 thema’s en 320 activiteiten (juni 2016)
 • biedt houvast met duidelijke beschrijvingen van activiteiten, uitgewerkte doelen en bijpassende materialen.

Sil op school biedt …

 • een geïntegreerd aanbod waarin gewerkt wordt aan alle doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, met veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat (ook voor NT2)
 • een doorgaande leerlijn die aansluit op het VVE-programma Uk en Puk
 • één basisarrangement dat aansluit op het niveau van de meeste kinderen
 • een intensief en een verdiept arrangement voor kinderen die wat achter- of juist voorlopen.
 • de mogelijkheid om mee te denken over de thema’s. Mail uw ideeën naar Esmeralda Sweeris e.sweeris@cedgroep.nl
 • extra's als leerzame Squla spelletjes voor leerlingen (onder de button ‘oefenen met Sil’) en Vakantieboek.

Leerkracht over Sil op school:

Het is een volledige gestructureerde methode die mogelijkheden geeft voor eigen invulling. Er is een duidelijke lijn in de (SLO) doelen die je aanbiedt. Of je dat doet met de activiteiten of op een andere manier kies je zelf.

Gratis 2 maanden uitproberen?

Neem een proeflicentie of bekijk het proefthema

Kent u de makers?

Sil op school is ontwikkeld door de CED-Groep, bekend van onder meer Ko-totaal, Uk en Puk en Nieuwsbegrip. We zijn onderwijsspecialisten; we maken met veel plezier en succes methodes die aansluiten op de actualiteit én op de belevingswereld van leerlingen. Zo zorgen we voor methodes die leerlingen motiveren.