Over Sil op school

NIEUW: SIL OP SCHOOL 2.0 

Vanaf schooljaar 2018/2019 is Sil op school vernieuwd. Alle thema's zijn nog steeds digitaal beschikbaar (drie nieuwe thema's per jaar en een compleet archief): u kunt volledig online werken en zelf het materiaal downloaden en printen.

Nieuw is dat er naast digitaal nu ook een themamap verkrijgbaar is met daarin 6 vaste thema's voor 2 jaar, gekoppeld aan het jaarritme. Bij ieder thema is er ook een prentenboek. Ook bieden we een Materialendoos, met algemene materialen zoals de hoekkaarten en woordkaarten bij de thema's uit de themamap. 

Alle wijzigingen op een rij

Flyer Sil op school 2.0
 

 

Sil op school is …
• het meest flexibele kleuterprogramma vol variatie voor alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs
• naar eigen keus: volledig of deels online
• een compleet programma, waarmee u werkt aan alle SLO-doelen
• een doorgaande leerlijn die aansluit op het vve-programma Uk & Puk
• een volwaardig vve-programma dat aandacht besteedt aan alle vier ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.
• veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat

Waaraan herkent u Sil op school? Sil op school …
• werkt aan de ontwikkeling van kleuters via spel
• besteedt veel aandacht aan begeleiding van het doen alsof-spel: verkennen, verbinden en verrijken van het spel
• is binnen iedere activiteit uitgewerkt in drie niveaus: basis, intensief en verdiept arrangement
• geeft veel vrijheid, omdat u kunt kiezen uit een zeer uitgebreid archief, waar ieder jaar drie nieuwe thema’s bijkomen
• biedt houvast met duidelijke beschrijvingen van activiteiten, uitgewerkte doelen en bijpassende materialen

Sil op school biedt …
• alle thema’s online in een uitgebreid archief 
• ieder jaar drie nieuwe thema’s online
• bij ieder thema een digitaal prentenboek
• een themamap met 6 thema’s en een materialendoos met woordkaarten, dagritmekaarten e.d. (als u liever niet alles zelf print)
• zes prentenboeken, aansluitend bij de thema’s in de themamap
 

Leerkracht over Sil op school:

Het is een volledige gestructureerde methode die mogelijkheden geeft voor eigen invulling. Er is een duidelijke lijn in de (SLO) doelen die je aanbiedt. Of je dat doet met de activiteiten of op een andere manier kies je zelf.

Sil op school gratis twee maanden uitproberen?

Neem een proeflicentie of bekijk het proefthema

Meer weten?

Meedenken? 

Wilt u meedenken over de thema's van Sil op school?

Mail uw ideeën naar Sil op school: silopschool@cedgroep.nl

Kent u de makers?

Sil op school is ontwikkeld door de CED-Groep, bekend van onder meer Ko-totaal, Uk en Puk en Nieuwsbegrip. We zijn onderwijsspecialisten; we maken met veel plezier en succes methodes die aansluiten op de actualiteit én op de belevingswereld van leerlingen. Zo zorgen we voor methodes die leerlingen motiveren.